Pacient se po příchodu do čekárny přihlásí zdravotní sestře, které předá platnou kartičku zdravotní pojišťovny. Poté se posadí do čekárny a vyčká na vyzvání zdravotní sestry. Zdravotní sestra při prvním setkání s pacientem v  krátkém rozhovoru vyplní základní údaje o pacientovi do karty pacienta, nechá pacienta podepsat informovaný souhlas s vyšetřením a s poskytováním informací. Převezme od pacienta doporučení od odesílajícího lékaře a další lékařskou dokumentaci. Poté jej uvede k ošetřujícímu lékaři. Po provedeném odborném vyšetření lékařem obdrží pacient případné žádanky na následná vyšetření, recept na léky, lékařskou zprávu a termín další návštěvy.